Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 21 2015

Jokes4nothing
5151 0082
Dzień dobry Wiosno!
Reposted fromfelicka felicka viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Jokes4nothing

Przeważnie chce się, żeby każda sytuacja skończyła się jak najprędzej, każda, która zwiera jakiekolwiek napięcie. A ponieważ sytuacji bez napięcia u mnie w ogóle nie ma, więc uciekać chce się zawsze, żeby już zawsze było po wszystkim i żeby już nic się nie działo.

— S. Mrożek
Sponsored post
feedback2020-admin

November 25 2014

Jokes4nothing

October 22 2014

Jokes4nothing

October 18 2014

Jokes4nothing
1415 7336 500
Jokes4nothing
1408 b466 500

September 03 2014

Jokes4nothing
5148 ce9c 500

August 10 2014

Jokes4nothing

August 07 2014

Jokes4nothing
Jokes4nothing
9297 1f86
Reposted fromoll oll viaczlowiekwchlodni czlowiekwchlodni
Jokes4nothing

August 04 2014

Jokes4nothing
3403 4458
Reposted frommartynkowa martynkowa viabutterbeer butterbeer
Jokes4nothing
4752 8180
Jokes4nothing
8756 8d5f
Reposted fromdeLioncourt deLioncourt viabutterbeer butterbeer
Jokes4nothing
Jokes4nothing
Jokes4nothing
2099 7123
Reposted frombutterbeer butterbeer
Jokes4nothing
Jokes4nothing
9103 9346
Reposted fromkoktajlik koktajlik viabutterbeer butterbeer
Jokes4nothing
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...